Taal
FR EN NL

Aanvraag tot uitoefening van uw rechten volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens.

Verzoek tot uitoefening van rechten

Walibi Belgium biedt u dit formulier aan

Persoonlijke informatie

Beschrijving van uw verzoek

Aard van jouw verzoek * :

Er kan een identiteitsbewijs worden gevraagd indien er twijfel bestaat over uw identiteit, en dit uitsluitend om het risico op fraude of bedrog te beperken. Dit document wordt onmiddellijk na verificatie verwijderd.

De informatie op dit formulier wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken. De informatie wordt geregistreerd en doorgegeven aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en, indien van toepassing, aan de betrokken afdelingen om uw verzoek te verwerken.

Voor meer informatie over het beheer van uw gegevens en uw rechten, zie ons Privacybeleid